Vermogensbeheer en Asset Management

Beleggen is een zaak die u serieus moet nemen en vergt veel kennis, ervaring en onderzoek. Heeft u te weinig tijd om zelf een goede portefeuille op te bouwen en te onderhouden? Dan is een vermogensbeheerder misschien een goede keuze voor u. Deze kan u al het werk uit handen nemen en zorgen voor een beleggingsportefeuille die aansluit bij uw behoefte. Op Curacao zijn 2 vermogensbeheer kantoren die u al het werk uit handen kunnen nemen.

Lunar Asset Management en Solar Asset Management zijn één van de top onafhankelijke vermogensbeheerders in de Nederlandse Antillen en Aruba. Het kantoor onderscheidt zich door een wezenlijke andere aanpak, dit geldt zowel voor het beleggingsbeleid als voor de dienstverlening.

Lunar Asset Management en Solar Asset Management  hebben zich gespecialiseerd in het minimaliseren van beleggingsrisico’s, zonder dat dit ten kosten gaat van een goed jaarlijks rendement. In deze strategie staan value beleggen en garantienotes centraal. Daarnaast wordt door middel van macro-economische research de potentie van andere beleggingscategorieën voortdurend in kaart gebracht en beoordeeld. Door deze manier van werken is Lunar de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft uitstekende resultaten behaald.


Risicospreiding

De samenstelling van een beleggingsportefeuille is gebaseerd op de behoefte van onze relaties. De doelstelling van de beleggingen zijn uiteindelijk bepalend hoe een portefeuille wordt samengesteld. Het bepalen van het risico dat past bij een bepaalde situatie is van groot belang om tot een goede keuze te komen. Het beleggen in aandelen wordt alleen aangeraden als iemand het geld om in aandelen te investeren kan missen voor een minimale periode van 5 jaar. In veel gevallen bestaat een beleggingsportefeuille uit een gedeelte aandelen in combinatie met obligaties, onroerend goed en garantie producten.


Lunar Vermogensconcept portefeuilles

Er zijn zes Lunar Vermogensconcept portefeuilles in USD:


 • Lunar Vermogensconcept White   individuele selectie

  Bedoeld voor de belegger die de hoofdsom van het vermogen zoveel mogelijk wil beschermen tegen koersdalingen en geen behoefte heeft aan een vaste uitkering van rente op obligaties. Het rendement wordt gerealiseerd door middel van koersstijging van de Notes. Deze hoofdsomgarantie geldt echter op de einddatum van de betreffende Notes. Binnen deze portefeuille wordt geen bescherming geboden bij tussentijdse koersfluctuaties. De rapportagevaluta is USD.


Doelspreiding 

Beleggingscategorie 

 

0%

Aandelen


85 - 100%

Vastrentende waarden  of Lunar Notes


0%

Vastgoed fondsen


0 - 15%

Liquide middelen 

  • Lunar Vermogensconcept Blue   individuele selectie

  Bedoeld voor de belegger die een extra hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen. Het inkomen wordt gerealiseerd door de uitkering van rente op de obligaties. De kans op koerswinst is beperkt en binnen deze portefeuille wordt geen bescherming geboden bij koersdalingen op de obligatie- of aandelenmarkten.
  De rapportagevaluta is USD.Doelspreiding 

Beleggingscategorie 

 

0 - 15%

Aandelen


85 - 100%

Vastrentende waarden  of Lunar Notes


0 - 25%

Vastgoed fondsen


0 - 15%

Liquide middelen 

 


 • Lunar Vermogensconcept Green   individuele selectie
   
  Bedoeld voor de belegger die een hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen, de kans op extra koerswinst is beperkt. Een groot gedeelte van het inkomen wordt gerealiseerd door de uitkering van rente op de obligaties. Het overige inkomen wordt behaald door middel van koersstijging van de aandelen. Het gedeelte in garantiefondsen van de portefeuille wordt beschermd bij koersdalingen op de aandelenmarkten en het gedeelte in Value Funds is direct onderhevig aan de veranderingen op de aandelenmarkten.
  De rapportagevaluta is USD.


Doelspreiding 

Beleggingscategorie 

 

10 - 40%

Aandelen


60 - 90%

Vastrentende waarden  of Lunar Notes


0 - 30%

Vastgoed fondsen


0 - 15%

Liquide middelen 

 


 • Lunar Vermogensconcept Yellow   individuele selectie

  Bedoeld voor de belegger die een gemiddeld direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen, de kans op extra koerswinst is groot. Een beperkt gedeelte van het inkomen wordt gerealiseerd door de uitkering van rente op de obligaties. Het overige inkomen wordt behaald door middel van koersstijging van de aandelen. Het gedeelte in garantiefondsen van de portefeuille wordt beschermd bij koersdalingen op de aandelenmarkten en het gedeelte in Value Funds is direct onderhevig aan de veranderingen op de aandelenmarkten. Er is minder belang bij een direct inkomen.
  De rapportagevaluta is USD.


Doelspreiding 

Beleggingscategorie 

 

35 - 65%

Aandelen


35 - 65%

Vastrentende waarden  of Lunar Notes


0 - 25%

Vastgoed fondsen


0 - 15%

Liquide middelen 

  • Lunar Vermogensconcept Red   individuele selectie

  Bedoeld voor de belegger die inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten en geen belang heeft bij direct inkomen uit zijn vermogen. Het grootste gedeelte van het inkomen wordt behaald door middel van koersstijging van de aandelen. Een zeer beperkt gedeelte van het inkomen wordt gerealiseerd door de uitkering van rente op de obligaties Het gedeelte in garantiefondsen van de portefeuille wordt beschermd bij koersdalingen op de aandelenmarkten en het gedeelte in Value Funds is direct onderhevig aan de veranderingen op de aandelenmarkten. Er is minder belang bij een direct inkomen. De rapportagevaluta is USD.


Doelspreiding 

Beleggingscategorie 

 

60 - 90%

Aandelen


10 - 40%

Vastrentende waarden  of Lunar Notes


0 - 15%

Vastgoed fondsen


0 - 15%

Liquide middelen 

 


 • Lunar Vermogensconcept Orange   individuele selectie

Bedoeld voor de belegger die volledig inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten en geen belang heeft bij direct inkomen uit zijn vermogen. Het volledige inkomen wordt behaald door middel van koersstijging van de aandelen. Het gedeelte in garantiefondsen van de portefeuille wordt beschermd bij koersdalingen op de aandelenmarkten en het gedeelte in Value Funds is direct onderhevig aan de veranderingen op de aandelenmarkten. Er is geen belang bij een direct inkomen. De rapportagevaluta is USD.Doelspreiding 

Beleggingscategorie

 

85  - 100%

Aandelen


0 - 15%

Vastrentende waarden  of Lunar Notes


0 - 15%

Vastgoed fondsen


0 - 15%

Liquide middelen 

 Naast het degelijke beleggingsbeleid is de serviceverlening een absoluut speerpunt. De klant staat te allen tijde centraal. Dit betekent dat de klant kan toezien op de volgende aandachtspunten:

 • vier keer per jaar bezoek, thuis of op kantoor om de portefeuille te bespreken

 • volledige transparantie ten aanzien van kosten en beleggingsbeleid

 • een hoog serviceniveau bij vragen en/of wensen

 • 24 uur per dag online inzicht in de beleggingsrekening

 • de beleggingsrekening staat altijd op eigen naam

 • contract is dagelijks wederzijds opzegbaar

 • daadwerkelijk lage kosten

 • kunnen bouwen op een lange termijn relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
  website Lunar Asset Management     www.lunarasset.com 

  website Solar Asset Management      www.solar-asset.com

Voer uw naam en email adres in voor een gratis download van het Gold Stars Special Report: "Goud Bubble"?